If you are lucky enough to be Irish you are lucky enough

Irish Softcoated Wheaten Terriers

 

De Wheaten onderscheidt zich van andere rasssen door:
 -  de warme honingkleurige, zijde-achtige vacht
 -  de wil om zijn baas te plezieren
 -  de nieuwsgierigheid (vandaar of the Nosey Noses met de brede neus)die maakt dat hij met alles wat er gebeurt mee wil doen
 -  de tomeloze energie en vitaliteit die soms moeilijk binnen de perken te houden zijn
 -  de speelsheid van zelfs oude honden met hun jonge familieleden
 -  het oneindige geduld met kinderen
 -  het diepgewortelde bewakingsinstinct
 -  de heldere intelligentie
 -  het vrij zijn, tot nu toe,van de vele ziekten bij de meer populaire rassen
 -  het feit dat hij geen lawaai maakt, behalve wanneer de gelegenheid dit rechtvaardigt
 -  de niet-uitvallende vacht
 -  het aanpassingsvermogen van hun taaie geharde natuur aan alle levensomstandigheden
 -  de verdediging zonder agressie, hetgeen niet betekent dat hij niet zal vechten als hij uitgedaagd wordtNL. KAMP. AIREEN FOILLEN FROM BREENAGH
u> Een Irish Softcoated Wheaten Terrier is geen erf- of kennelhond! Een Wheaten is een mensgerichte hond die in menselijk gezelschap goed gedijt. Wanneer hij die aandacht niet krijgt, zal hij in allerlei ondeugd vervallen om de eenzaamheid en verveling te verdrijven. Een Wheaten de gehele dag alleen laten is daarom geen optie. Het is belangrijk zich te realiseren dat een Wheaten, en eigenlijk elke hond, veel tijd vergt en men bereid moet zijn die te geven. Daar in de dagen vn de veldwedstrijden er van hen werd verwacht initiatief en onafhankelijkheid te tonen, is het echte Terrierkarakter bewaard gebleven. Verwacht niet van een Irish Softcoated Wheaten Terrier dat hij alles na het eerste commando doet. Maar, mits consequent en vriendelijk opgevoed, zijn ze vrij gemakkelijk te trainen. De Wheaten is een volwassen ras, zowel naar lichaam als geest. Men moet dus geduld hebben. Het duurt enige tijd, ongeveer twee รก drie jaar, voordat hij op zijn best is, maar hij zal tot op hoge leeftijd jeugdig, actief en speels blijven.